OM

AGNAR

KAARBØ


ERFARING OG BAKGRUNN

 

Jeg har arbeidet med tekst, kommunikasjon, formidling, skriving, politikk og forvaltning i hele min yrkeskarriere.

 

Jeg har vekslet mellom å være leder og medarbeider.

 

Som journalist og redaktør arbeidet jeg med avisproduksjon på desk og nyheter og reportasjer i felt. Jeg har dekket norsk politikk og internasjonale klimaforhandlinger.

 

Som kommunikasjonsdirektør i UDI håndterte jeg vanskelige mediesaker, ekstern- og internkommunikasjon, klarspråk, publikumskontakt, og jeg bisto med lederkommunikasjon.

 

Som taleskriver for ulike statsråder arbeidet jeg med språk, tekst og kommunikasjon i spenningsfeltet politikk og forvaltning.

 

Jeg kjenner sentralforvaltningen og Kommune-Norge svært godt fra departement, direktorat og presse.

 

Jeg har lang erfaring med å undervise, holde kurs, foredrag om politikk, kommunikasjon og språk.

 

Jeg har ledet en rekke konferanser og debatter.

 

I 2012 ga jeg sammen med Harald Stokkeland ut boken 31 nøkler til kommunalt lederskap.

 

I 2018 ga jeg ut bøkene  Politisk lederskap - beretninger fra statsrådskontorene

og Verkstedpionerer, om verkstedindustrien i Harstad,

CV

Daglig leder Kaarbø språk- og kommunikasjon

2016 - dd.


Timelærer Høyskolen Kristiania 2013 - dd.


Talekoordinator Kommunal- og moderniseringsdepartementet

2013-2016

 

Daglig leder Kaarbø språk og kommunikasjon og deltidsstilling ved Markedshøyskolen 2012-2013

 

Talekoordinator Kommunal- og regionaldepartementet

2009-2013

  

Kommunikasjonsdirektør Utlendingsdirektoratet

2005-2009

 

Fungerende informasjonssjef Arbeids- og inkluderingsdepartementet

november 2007 - mai 2008

 

Journalist Aftenposten

1998-2005

 

Leder av politisk avdeling Arbeiderbladet/Dagsavisen

1994-1997

 

Journalist og ansvarlig redaktør Kommunal Rapport

1987-1994

 

Frilanser Dagbladet, Tique/Talk, Kvinner og klær m.fl

1985-1987

 

Journalist Fremover

1982-1985

 

Studerte ved Norsk journalisthøgskole 1985-87.

Kurs og eksamen i klassisk retorikk ved UiO.

Kurs og eksamen i samfunnsvitenskapelig metod IJ/HiOA.

Ex.phil. UiT.

Kaarbø språk og kommunikasjon - organisasjonsnummer: 998 590 159

Copyright @ All Rights Reserved