Foredrag

POLITISK LEDERSKAP

Hvordan håndterer en fersk statsråd lederutfordringen som medlem av Norges viktigste ledergruppe, regjeringen?

I boken Politisk lederskap - beretninger fra innsiden av regjeringskontorene forteller to tidligere statsministre, 13 tidligere statsråder og en sittende statsråd om sine erfaringer fra en helt spesiell lederrolle.

 

LEDELSE AV MØTER, DEBATTER OG KONFERANSER

En god møte- og konferanseleder står ikke i veien for arrangementet, men sørger for framdrift, temperatur og gode oppsummeringer og overganger.

 

En god møteleder har kunnskap om temaet, fortaper seg ikke detaljer eller uvesentligheter, men ser det store bildet.

KLARSPRÅKKURS

Å skrive klarere og bedre tekster er ikke vanskelig, men det krever bevisstgjøring systematisk arbeid over noe tid.

Et kurs, kort eller langt, er et fornuftig sted å starte. Kurset tar utgangspunkt i virksomhetens egne tekster.

 

Det legges opp med gruppearbeid, felles diskusjoner og vekt på at kursdeltakerne skal gå derfra inspirert til å gjøre egne tekster bedre.

FORHOLDET POLITIKK OG ADMINISTRASJON

 

I den norske forvaltningen er det et klart skille, men likevel et tett samarbeid mellom politikere og embetsmenn/administrasjon,

 

Hvordan foregår dette samarbeidet og hvordan har det utviklet seg siden andre verdenskrig?

 

I dette foredraget får du vite mer om utviklingstrekk og spenninger i forvaltningen, om målstyring og sentralstyring.

 

TI TIPS OM TALESKRIVING

 

Drømmer du om å snakke som de største retorikerne? Snakk heller som deg selv, men så godt som mulig og om det du har på hjertet.

 

Dette foredraget gir deg praktiske råd om hvordan forberede, skrive og fremføre en tale som fungerer for taleren, passer situasjonen og treffer publikum.

Foredrag DEBATTER

 

 

Politisk ledelse, Trondheim

19. februar 2018

 

Presentasjon av boken Politisk ledelse Litteraturhuset i Trondheim, med tidligere olje- og energiminister Tord Lien.

 

Politisk ledelse, Stavanger

21. februar 2018

 

Presentasjon av boken Politisk ledelse i Stavanger, KÅKÅ Kverulantkatedralen

Politisk ledelse, Oslo

22. februar 2018

 

Presentasjon av boken Politisk ledelse i Oslo, med Kristin Halvorsen, Torbjørn Røe Isaksen. Mer info kommer.

Kaarbø språk og kommunikasjon - organisasjonsnummer: 998 590 159

Copyright @ All Rights Reserved