Foredrag

POLITISK LEDERSKAP

Hvordan håndterer en fersk statsråd den utfordringen det er å bli leder av et stort departement og medlem av Norges viktigste ledergruppe, regjeringen?

 

I boken Politisk lederskap  - beretninger fra innsiden av regjeringskontorene forteller to tidligere statsministre, 13 tidligere statsråder og en sittende statsråd ærlig om sine erfaringer fra en helt spesiell lederrolle.

 

LEDELSE AV MØTER, DEBATTER OG KONFERANSER

 

En god møte- og konferanseleder står ikke i veien for arrangementet, men sørger for framdrift, temperatur og gode oppsummeringer og overganger.


En god møteleder har kunnskap om temaet, fortaper seg ikke detaljer eller uvesentligheter, men ser det store bildet.

KLARSPRÅKKURS

 

Å skrive klarere og bedre tekster er ikke vanskelig, men det krever systematisk arbeid.

 

Et kurs, kort eller langt, er et fornuftig sted å starte. Kurset tar utgangspunkt i virksomhetens egne tekster.

 

Kurset legges opp med gruppearbeid, felles diskusjoner og vekt på at kursdeltakerne skal gå derfra inspirert til å gjøre egne tekster bedre.

FORHOLDET POLITIKK OG ADMINISTRASJON

 

Hvordan håndterere politikere og byråkrater  spenningen mellom politikk og embetsverk/administrasjonen

 

Hvordan foregår samarbeidet?

Hvordan har det utviklet seg siden andre verdenskrig?

 

I dette foredraget får du vite mer om utviklingstrekk og spenninger i forvaltningen.

 

TI TIPS OM TALESKRIVING


Drømmer du om å snakke som de største retorikerne? Snakk heller som deg selv, men så godt som mulig og om det du har på hjertet.


Dette foredraget gir deg praktiske råd om hvordan forberede, skrive og fremføre en tale som fungerer for taleren, passer situasjonen og treffer publikum.

Foredrag DEBATTERPolitisk ledelse, Trondheim

19. februar 2018


Presentasjon av boken Politisk ledelse Litteraturhuset i Trondheim, med tidligere olje- og energiminister Tord Lien.


Politisk ledelse, Stavanger

21. februar 2018


Presentasjon av boken Politisk ledelse i Stavanger, KÅKÅ Kverulantkatedralen

Politisk ledelse, Oslo

22. februar 2018


Presentasjon av boken Politisk ledelse i Oslo, med Kristin Halvorsen, Torbjørn Røe Isaksen. Mer info kommer.

Kaarbø språk og kommunikasjon - organisasjonsnummer: 998 590 159

Copyright @ All Rights Reserved